Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010

Amaç ve Faaliyet Alanlarımız

Amaç ve Faaliyet Alanlarımız

Amaç ve Hizmetler

Amaçlarımız

  • Teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik etmek, desteklemek,
  • Üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, desteklemek,
  • Akademik girişimciliği desteklemek,
  • Üniversitede üretilen bilginin ticarileşmesini desteklemek,
  • Uluslararası pazarlarda yer bulmak

Faaliyet alanlarımız

  • Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için nitelikli kuluçka hizmetleri
  • Teknoloji tabanlı girişimciler ve şirketler için ofis hizmetleri
  • Teknoloji transfer hizmetleri
  • Eğitim ve rehberlik hizmetleri
  • Teknopark hizmetleri

İletişim

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010