Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transferi, Üniversite İle Sanayi arasında İş Birliği Ağı

Teknoloji transferi, üniversite ile sanayi arasında iş birliği yapan bir mekanizma.

Serhat TTO’nun teknoloji transferi sürecini gerçekleştirirken en önem verdiği 5 ana başlık;

Girişimcilik ve Kuluçka
Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, düzenlediği girişimcilik programlarıyla fikir aşamasından globalde ölçeklenen ticari firmalara kadar her girişimciye; eğitim, mentorlük, yatırımla buluşturma ve girişimlerin görünürlüğünü artıracak faaliyetlerle destek olur.

Girişimlere açık-kapalı ofis imkânları sağlarken, Serhat Ön Kuluçka, Kuluçka Programları ile her seviyeye uygun hızlandırma programları düzenler.

FinTech, Insurtech, Games Up ve Healtech gibi dikey bazlı programlarla alanının en iyi girişimcilerini bir araya getirirken daha odaklı programlarla hızlı gelişmelerine katkı sağlar.

Patent ve Lisanslama
Patent ve Lisanslama Birimi, öğretim üyeleri ve araştırmacılardan gelen fikirleri ilgili süreçleri yürüterek önce nitelikli bir tarifname, daha sonra da tescillenmiş bir fikri mülkiyet haline getirir. Bunun sonucunda da elde ettiği portföyün değerlemesini yapar ve teknoloji arz eden firmaların ilgisine sunarak ticarileştirme yolunu açar. Bu faaliyetler bütününde Patent ve Lisanslama Birimi fikrin değerlenme ve değerlendirilmesi ile ilgilidir.

Üniversite - Sanayi İş Birliği
Üniversitedeki bilgi birikiminin sanayinin ihtiyaç ve problemlerine yönelik akademik çözümlere ve ekonomik değere dönüşmesini sağlar.

Uluslararası Projeler
Üniversite araştırmacılarınca uluslararası kaynaklardan (Ufuk Avrupa, IPA, ERASMUS +, TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları vs.) fon sağlanmasına yönelik Ar-Ge projelerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesine katkı sunar.

Kurumsal İletişim
Teknoloji iletişimi; teknolojiyi kullanan kurumların kendi çalışanlarına, bu çalışmaları etkili şekilde aktarabilmek için yürüteceği aktiviteleri, teknoloji üreten veya pazarlayan şirketlerin, bunu kurumsal ve bireysel müşterilerine etkili şekilde aktarabilmek için yürüteceği aktiviteleri, teknoloji alanında faaliyet yürüten girişimcilerin, potansiyel yatırımcılara ve potansiyel müşterilere aktarabilmek için yürüteceği aktiviteleri kapsar.

İletişim

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010