Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010

Serhat Teknopark

Serhat Teknopark

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SERHAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SERHAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkân sağlayacak olan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14/11/2017 tarihli ve 4417 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4. maddesine dayanarak, Cumhurbaşkanlığı'nın 15/03/2023 tarih ve 6965 karar sayısı ile onaylanmış, 16/03/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Serhat Teknopark'ın ana hedefi; Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektör­lerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslar arası rekabet ede­bilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yük­sek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji trans­ferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hız­landıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

İletişim

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010