Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne (SERHAT TEKNOPARK) kimler başvurabilir?

SERHAT TEKNOPARK’a; 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu” kapsamında başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/şirketler başvurabilir.

Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer almak isteyen girişimci/şirketler ne yapmalıdır? Başvuru işlemleri ve başvurusu uygun görülenlerin izlemeleri gereken sıralı adımlar nelerdir?

SERHAT TEKNOPARK’da yer almak isteyen girişimci/şirketlerin başvuru işlemleri ve başvurusu uygun görülenlerin izlemeleri gereken sıralı adımlara www.serhatteknopark.com linkinden ulaşılabilmektedir.

Başvurular nereden nasıl yapılmaktadır?

- SERHAT TEKNOPARK’a ön başvuru işlemleri online olarak https://argeportal.serhatteknopark.com/onbasvuruformu linkinden yapılmaktadır.

-Bu linkte yer alan bilgileri doldurduktan sonra “GÖNDER” butonunu kullanarak ön başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

Ön başvurudan sonra süreç nasıl ilerlemektedir?

-Ön başvurunuz onaylandıktan sonra başvuru formunda belirttiğiniz mail adresine bir doğrulama onay kodu gelecektir.

-Aday girişimci/şirket bu kodu kullanarak http://argeportal.serhatteknopark.com/ linkinde bulunan “Arge-Portal”a giriş yapabilecek, 'Proje Bilgi Formu' ve 'Firma Tanıtım Kartı' alanlarındaki tüm bilgileri doldurup, sistem üzerinden yüklenilmesi gereken dosyaları da ekleyerek başvuru işlemlerini tamamlayabilecektir. Devamında, başvuru sahibi tarafından “Arge Portal”dan dosya çıktıları ve ekleri alınarak üç (3) iş günü içerisinde ıslak imzalı olarak Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye teslim edilmelidir.

-Başvurunuz, Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulacak ve komisyon raporunun tarafımıza iletilmesi beklenilecektir.

-Komisyon raporu/raporlarının tarafımıza ulaşmasından sonra Projeniz, başvuru belgeleriniz ve komisyon raporu/raporları, Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve Bölge’de yer alıp almayacağınıza karar verilecektir.

Başvurular ücretli midir?

Ön başvurular için ücret alınmamaktadır. Ön başvurunun kabul edilmesi halinde, projenizin değerlendirme komisyonuna gönderilebilmesi amacıyla “Proje Değerlendirme Telif Ücreti” alınmaktadır. Bu ücret (2024 yılı); Ar-Ge/Yazılım/Tasarım Projeleri Başvuruları için 2.250,00 TL. + KDV (%20) olarak, Kuluçka firmaları için ise 1.300,00 TL. + KDV (%20) olarak belirlenmiştir.

Proje Değerlendirme Telif Ücreti ödemesi nasıl ve nereye yapılacaktır?

Bu ücret, ön başvurunuz sırasında projenize ait belirlediğiniz proje kodunuzu yazarak; “(Proje Kodu) Proje Değerlendirme Telif Ücreti” adı ile aşağıda yazılı hesaba havale edilerek ödeme dekontu dosyaya eklenir.

HESAP: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SERHAT TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİMİ

BANKA ADI: HALK BANKASI

ŞUBE ADI: S00163 IĞDIR ŞUBESİ

İBAN NUMARASI:TR65 0001 2009 6790 0010 2612 46

Başvuru değerlendirmesi kimler tarafından ve nasıl yapılır?

-Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yapılan başvurularda başvuru değerlendirmeleri; projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu (Hakem Heyeti) tarafından yapılır.

-Proje Değerlendirme Komisyonu; konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

-Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede, hangi soruların cevaplarına çoğunlukta uygunluk arandığını görmek istemeniz halinde; www.serhatteknopark.com adresinde yer alan “Başvuru Değerlendirme Kriterleri” dosyasını inceleyiniz.

-Değerlendirmeler online olarak gerçekleşmekte olup, komisyon tarafından “Ar-Ge Portal” yazılımı üzerinden firmaya sorular yöneltilebilmektedir.

- Firmalara komisyon üyeleri hakkında bilgi verilmemekte olup, gerekmesi halinde firma/komisyon arası irtibat Iğdır Teknopark A.Ş. Proje Birimi tarafından sağlanabilmektedir.

- Proje değerlendirme komisyonunun yazılı görüşleri tamamlandığında, Iğdır Teknopark Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından başvuruya kabul onayı verilmesi halinde, ilgili birimimiz tarafından yer tahsisi yapılmak üzere (ofis durumuna göre) başvuru sahibi ile irtibata geçilir.

Başvurular ne kadarlık bir sürede değerlendirilip sonuçlandırılır?

Başvuruların değerlendirilip sonuçlandırılması için; formların tesliminden itibaren en fazla 45 günlük bir süreç öngörülmektedir. Bu süre içerisinde tüm süreç tamamlanacak ve Serhat Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı başvuru sahiplerine bildirilecektir. Bu sürenin uzaması durumunda lütfen Serhat Teknopark Proje Birimi ile iletişime geçiniz.

  • Başvuru kabul edilmez ise ne olur?

Proje başvurularınızın her türlü revizyona rağmen Komisyon ve/veya Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesi durumunda ikinci kez aynı adla başvuru kabul edilmemektedir. Ancak firmaların tekrar başvuru yapmalarını engelleyen herhangi bir kısıtlama

bulunmamaktadır.

  • Ofis büyüklükleri ve kira bedelleri bilgisine nereden ulaşılabilir? Kira bedelleri dışında bir gider oluşacak mıdır?

-Serhat Teknopark’da 10 m2 den başlayan ofisler yer almaktadır.

-Ar-Ge ofis alanları tahsis bedelleri girişimci firmalar için Serhat Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden alınmaktadır.

- Bölgede ofis alanı tahsis edilen firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine katılması gerekmektedir. İşletme giderleri firma ve girişimciler için aynı miktarda olup yine Serhat Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim m2 fiyatı üzerinden alınmaktadır. Bu bedele çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirme, temizlik, bina güvenliği, ortak alan elektrik ve su giderleri dahil; ofis alanının elektrik ve varsa su tüketimi ile telefon ve data gibi diğer hizmetler ise hariçtir.

- 2 Aylık Kira Bedeli (KDV hariç) depozito (güvence bedeli) olarak alınmaktadır.

- 1 Yıllık kira peşinatı veren firmalara, KDV hariç kira bedeli üzerinden %10 indirim yapılabilmektedir.

- Kira bedelleri ve diğer giderler için Iğdır Teknopark Proje Birimi’ne başvurabilirsiniz.

  • Kira sözleşmeleri ne kadarlık bir süre ile yapılmaktadır?

Kira sözleşmeleri, başvurulan proje sürelerine bağlı olarak yıllık olarak yapılmaktadır.

  • Başvuru sonuçlandıktan sonra hemen bir ofis alanı tahsis edilemezse ne yapılmalıdır?

Bu durumda başvurunuz, başvuru değerlendirme kriterlerine göre sıraya alınır ve uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde yer tahsisi yapılır.

  • Iğdır Teknopark’te faaliyete başlamak için, şirket merkezini Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne taşımak gerekli midir?

Şirket merkezinin Bölge’de olması zorunlu değildir. Ancak Bölge’deki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Iğdır ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için Bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır. Ayrıca Şirket merkezini Bölge’ye taşıyarak da faaliyette bulunulabilir.

Girişimci/Firmaların Iğdır Üniversitesi ile İşbirliği Yapması, Öğretim Elemanları ya da Öğrencilerle Projelerde Ortak Çalışması Zorunlu Mudur?

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi olması nedeni ile girişimci/firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları beklenmektedir.

Serhat Teknopark’te yer almak isteyen öğretim elemanları için süreç nasıl işlemektedir?

4691 sayılı Kanun’un 7. maddesi;

“Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Üniversite öğretim elemanları ve/veya sektör uzmanları; Bölgede yer almak isteyen girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Hakem Havuzu”nda yer almak istemeleri halinde ne yapmaları gerekmektedir?

Üniversite öğretim elemanları ve/veya sektör uzmanları; Bölgede yer almak isteyen girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Hakem Havuzu”nda yer almak istemeleri halinde www.serhatteknopark.com sayfası “Başvuru” sekmesinde yer alan “Hakemlik İsteği Başvurusu” formunu doldurmaları gerekmektedir.

Proje kapsamında danışmanlık yapan akademisyenler bölgede bulunmak zorunda mıdır? Projeye Uzaktan danışmanlık yapabilir mi?

Şirket personeli olmayan akademisyenlerden alınacak danışmanlık hizmetlerinde; Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi istisnası ve SGK teşviklerinden yararlanılamaz. Teşvik

kapsamında olmayan bu hizmet alımının ne şekilde sağlanacağı firmaların takdirindedir.

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre sağlanan vergi avantajları (*) nelerdir?

- Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

- Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar- Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır. Bununla ilgili koşullar, 6170 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

- KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2028 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

- Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

- Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında İthal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

(*) Tüm destek ve avantajlar için www.serhatteknopark.com linkinde yer alan; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ni inceleyiniz.

Firmaların ve firma personelinin tüm muafiyetlerden / avantajlardan / teşviklerden faydalanması zorunlu mudur?

Tüm muafiyet / avantaj / teşviklerden faydalanmak zorunlu olmayıp, yararlanmak firmaların kendi tercihindedir.

Girişimci/Firmaların Yükümlülükleri Nelerdir?

4691 sayılı Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu Yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını zamanında doldurulmakla yükümlüdür.

Bölge’de yer alan ve projesi tamamlanan firmalar için ne tür yaptırım uygulanır?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendi gereğince; “ı) Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemler” yapılır.

Serhat Teknopark’ın Konferans ve Toplantı Salonlarından kimler nasıl faydalanabilir?

Iğdır Teknopark konferans ve toplantı salonlarından belirlenen tarihin müsait olması durumunda herkes yararlanabilmektedir.

Rezervasyon ve ücretlendirme bilgileri için Proje Birimi’ ne başvurmanız gerekmektedir.

Firmalara başvurusu yapmak istiyorum süreç hakkında bilgi alabilir miyim?

Firmalara iş başvurusu yapmak için web sitemizin “CV Havuzu” ara yüzünü (çalışma tamamlandığında) kullanabileceğiniz gibi, İnsan Kaynakları Birimimize de özgeçmişlerinizi bırakabilir ya da www.serhatteknopark.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Firmalar için başvurusunda bulundum ancak başvuruma yanıt alamadım ne yapmam gerekir?

Özgeçmişleriniz; Bölgedeki firmaların tarafımıza bildirecekleri açık pozisyonlara yönelik kriter uygunluklarının taranmasıyla birlikte, pozisyona uygun nitelikleri taşıdığınıza karar verilmesi durumunda, başvurunuz ilgili firmaya iletilecek ve ilgili firma tarafından işe alım sürecine dahil edilmeniz durumunda yine ilgili firma tarafından en kısa zamanda sizlere ulaşılacaktır.

İletişim

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010