Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010

SERglobe Kuluçka Merkezi

SERglobe Kuluçka Merkezi

SERglobe Kuluçka Merkezi

Merged_document

SERglobe Kuluçka Merkezi

Girişimciler genellikle bilgi eksikliği ve tecrübeden yoksun olarak faaliyetlerine başlamakta olduklarından, buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki engellerle başa çıkmakta zorlanmaktadır.

Dilimize ‘incubator’ kelimesinden çevrilen kuluçka merkezleri; girişimlerin en zor ve en kırılgan dönemi olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyümesine yardımcı olmak için verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadırlar. Çok kısa ifade etmek gerekirse kuluçka merkezleri için girişimlerin ilk aşama rehberleridir diyebiliriz.

Kuluçka merkezleri girişimlere birçok farklı alanda imkânlar yaratabilmektedirler. Fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun eğitim programları, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler girişimlere sağladıkları imkanlara örnek olarak gösterilebilir.

Ülkemizde kuluçka merkezlerinin düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine bakıldığında kuluçka merkezlerinin; “özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar” olarak tanımlandığı görülmektedir. Yani girişimcilere fiziksel imkanların yanı sıra danışmanlık hizmetleri de sunan, mentorluk sağlayan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Kuluçka merkezlerinin başlangıç aşamasında ve devamında sağladığı bu faydalar girişimciler ve projeleri için hayati önem taşımaktadır.

Kuluçka merkezlerinin en önemli yan faydalarından birisi de; birçok girişimcinin aynı çatı altında faaliyet göstermesinden kaynaklanan gerek teknik anlamda gerekse sosyal anlamda önemli bir sinerji yaratma kapasitelerinin bulunmasıdır.

SERglobe Kuluçka Merkezi'nin düzenlendiği mevzuat hükümlerine göre kuluçka programları kapsamında; aşağıdaki hizmet ve desteklerin, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanacağı öngörülmüştür.

  • Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.
  • Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.
  • Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
  • İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
  • Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
  • Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.
  • Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.

Ön Kuluçka Merkezi Nedir?

Ön kuluçka merkezleri iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini ifade etmektedir.Konsepti ve ismi açısından düşünülürse, ön kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan kuluçka merkezlerinin ön basamağı olarak da düşünülebilir.

İletişim

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010