Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010

SERHAT TEKNOPARK İLE MARMARA TEKNOKENT ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

SERHAT TEKNOPARK İLE MARMARA TEKNOKENT ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

web_001-1536x863

Serhat Teknopark, Marmara Teknokent arasında İş Birliği Protokolü imzaladı.

Ortakları arasında TÜBİTAK (%99.5), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) (%0.13), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) (%0.13), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) (%0.13) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) (%0.13) yer aldığı Marmara Teknokent, Türkiye'nin en başarılı ar-ge merkezlerinden olup, güçlü uluslararası işbirliği ağı ile de bulunduğu bölgede etkili bir ekosisteme sahiptir.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Genel Müdür Doç. Dr. Metin Duyar ve Genel Müdür Mehmet Ali Okur arasında imzalanan protokol ile ; Serhat Teknopark ve Marmara Teknokent arasında, bilgi ve birikimlerin paylaşılarak üniversite-sanayi iş birliğinin, tekno-girişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı fayda sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Marmara bölgesinde kurulu Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ya da Marmara Teknokent tarafından hizmet sağlanan sanayi kuruluşlarının Serhat Teknopark ile ortak projeler yapması hedeflenmiştir.

idea-incubation-marmara-teknokent-1536x1024

İmzalanan Protokol ile ayrıca;

Serhat Teknopark ve Marmara Teknokent proje faaliyetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, tekno-girişimcilik ve şirket kurma (start-up/spin-off) konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.

Proje ve etkinlik organizasyonları kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar gibi çeşitli etkinlik faaliyetlerinin gerektiğinde ortak olarak düzenlenmesine imkân tanınacak; tekno-girişimciliğin geliştirilmesine yönelikkarşılıklı olarak kaynaklardan, iş bağlantılarından ve teknopark hizmetlerinden yararlanılacak.

Serhat Teknopark ve Marmara Teknokent arasında TÜGİP ve BİGG projeleri dahil projeler kapsamında gerçekleştirilecek hakem-mentor havuzu ortak kullanımı, eğitim planlama, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakları, tekno-girişimcilik ve şirket kurma konularında ortak çalışmalar yürütülerek ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması sağlanacaktır.

Serhat Teknopark veya Marmara Teknokent aracılığı ile yapılan projelerden kaynaklanan üniversite-sanayi iş birliği kapsamında elde edilen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının nasıl paylaşılacağı ve bunların lisans ve devir sözleşmeleri aracılığıyla ticarileştirilmesi işlemleri ile ilgili nasıl bir yol izleneceği her proje için, projenin mahiyeti ve tarafların katkıları da dikkate alınarak, taraflarca birlikte kararlaştırılacaktır.

İmzalanan protokol İle Marmara Teknokent; Ar-Ge kuruluşları ile kamu, özel sektör kuruluşlarına, akademisyen ve öğrencilere yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve atölye çalışması vb. düzenlediği etkinlikleri talep olması halinde Serhat Teknopark personeline de sunacaktır. Marmara Teknokent; Serhat Teknopark’ ın sahip olduğu kaynakları, altyapıyı ve iş birliği imkanlarını bölgesinde bulunan kamu ve iş dünyası, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları temsilcilerine tanıtacaktır.

Marmara Teknokent; talep edildiğinde Serhat Teknopark’a ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek sağlayacaktır. Serhat Teknopark’ da yapılan lisans bitirme tezleri, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bölgesindeki üretim ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlar ve konularda yürütülmesi için gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

Ayrıca; Serhat Teknopark bünyesindeki personel, öğrenci ve start-up firmalarına kendi kuluçka ve ön kuluçka destek ve avantajları kapsamında destek sağlayacaktır.

TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT haber (1)

teknokent-logo

İletişim

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır

info@serhatteknopark.com / 90476 223 0010